Ostrava-Přívoz

rkf.ostravaprivoz@doo.cz

555 130 507, 730 184 295
Slavnost Všech svatých 2018

Výstava svatých
31. října - 30. listopadu 2018

V kostele byla umístěna výstava svatých, která bude doplněna aktuálními fotkami svatých z průvodu svatých. Přístupná je před a po mši svaté dle domluvy. Přijďte se podívat!


Průvod svatých 2018
31. října 2018

V předvečer slavnosti Všech svatých se na faře sešly děti, aby oslavily tento svátek průvodem svatých. Starší děti si vybraly některého ze svatých nebo blahoslavených, menší děti šly za anděly. Registrace svatých probíhala přes tyto internetové stránky, a tak bylo možné sledovat, jak postupně narůstá počet přihlášených svatých - až na konečný počet přes 70.

Po přestrojení na faře se děti shromáždily před farou a vyšly průvodem do kostela za zpěvu písně Všichni boží vyvolení v doprovodu varhan. Nejprve se jednotliví svatí představili, pak začala mše svatá, kterou celebrovali o. Franciszek Gajewski, o. Dominik Partyka, od Salesiánů se přidali o. Jiří Caha a o. Ladislav Nádvorník. Během mše svaté zazněl Otčenáš v několika jazycích. Po přijímání přišel čas pro písničku s kytarou. Děti zpívaly a ukazovaly písničku Eucharistie - táborovou hymnu letošního letního tábora. Po mši svaté pokračoval průvod svatých k pomníku vedle kostela, kde jsme se pomodlili za zemřelé a po té jsme se shromážili v kruhu na náměstí před kostelem, kde jsme zazpívali ukazovací písničku Každý může být svatý. Texty písniček zpívaných s dětmi v průvodu jsou k mání zde.

Zakončení akce s malým občerstvením proběhlo vzhledem k velkému počtu zúčastněných nakonec v tělocvičně CZŠ Přemysla Pittra. Průvod dětem ukázal, že věříme v přímluvu svatých, bereme si z nich příklad a máme je za vzor.


Adorace
31. října 2018

Adorace v kostele od 18:30 do 22:00 hodin.


Mše svatá
1. listopadu 2018

Mše svaté v den slavnosti Všech svatých byly slouženy v kostele ráno v 7:00 a večer v 17:00 hodin.